Algemene Voorwaarden

Uw persoonlijke gegevens

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Echter kunnen er situaties optreden waarbij wij informatie van u nodig hebben, bij het toevoegen van een evenement.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze database te laten verwijderen.

 Beperking van de aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.

Alle gegevens werden met de grootste zorg samengesteld. Ook levert tijdritten.be grote inspanningen opdat de getoonde informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kan de juistheid van al deze informatie echter niet gegarandeerd worden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten zal dit zo snel mogelijk worden rechtgezet.

De inhoud van deze site kunnen ook te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

tijdritten.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

tijdritten.be kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Google Analytics

De website  wordt geanalyseerd door Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.